Menu
Rubriky
Kalendár
<<  Február  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28


Ochrana osobných údajov

OCHRANNA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S § 13 ODS. 1 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV („ZÁKON“)
Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochrannu v maximalnej možnej miere.

 

Prevádzkovateľ:

Milan Krokavec, Kraskovo 81, 980 26 Kraskovo

IČO 33725837, IČ DPH SK1020595411

mail: info@sijemeruska.sk

 

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia, ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky, na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu.

Spracuvávame vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

Identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, 

Kontaktné údaje: emailova adresa, telefónne číslo, ponúkaný sortiment ( nepovinné údaje )Zverejňovanie údajov:

Vami poskytnuté údaje budú uverejnené výhradne na portáli sijemeruska.sk a viditeľné na pripojených doménach (sijemeruska.eu, sijemruska.sk, sijemruska.eu)


Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli spracuvávame výhradne na evidenciu vašej ponuky na portáli sijemeruska.sk a komunikáciu s vami.  Osobné údaje spracuváme na základe podpísania tohto súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Svoj vytvorený účet môžete kedykoľvek vymazať, tým pádom nebude profil viditeľný na stránke.

Marketing: Na základe registrácie na stránke sijemeruska.sk vám budeme zasielať informácie o novinkách na serveri emailom. Pokiaľ o to nemáte záujem, hocikedy to môžete odvolať nastavením v svojom profile.  Informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Spracovanie na účely marketingu možno však považovať za spracúvanie na účely našich oprávnených záujmov. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo predpisy napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania (napr. pri vymazaní profilu alebo pri odhlásení odoberania newsletteru pre elektronickú poštu) alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. zablokovanie vašej e-mailovej adresy na reklamné účely pri odhlásení abonovanej newsletterovej služby alebo sa obmedzí spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností. Spracovanie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti shopu, napr. splnenie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a zaistenie dôkazného materiálu vyplýva z § 13 ods. 1 písm. f) Zákona. 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnuť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžete využívať bezplatnú registráciu na portáli sijemeruska.sk

Kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Vaše osobné údaje spracúvame v maximalnej miere interne v rámci webhostingu stránky sijemeruska.sk. Údaje poskytujeme naším dodávateľom len vtedy, ak je to nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spracúvania.

Našimi dodávateľmi sú : poskytovatielia IT služieb. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.


Práva

Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva:

  • právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),
  • právo na opravu (§ 22 Zákona),
  • právo na vymazanie (§ 23 Zákona),
  • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),
  • právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),
  • právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),
  • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.
  • Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ( Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 ) ak sa domienate, že spracuvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 
Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovu adresu info@sijemeruska.sk.

Novinky
11.04.2020:
Stránka dostala nový vzhľad a pri položkách môžu predajcovia umiestniť aj fotografiu produktu

09.04.2020: Pripravujeme
Priprajujeme nový dizajn stránky a k položkám pribudú aj obrázky, takže budete vidieť, čo si môžte od šikovnej krajčírky objednať
Prihlásenie / Registrácia
Kontakt
Vyhľadávanie

Nájsť text

Stránka pre bezplatnú pomoc pri distribúcii rúšok.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server